Strona główna/Organizator/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego www.TargiSlubne.pl

Właściciel witryny TargiSlubne.pl

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresem www.targislubne.pl wraz ze wszystkimi subdomenami jest Agencja Artystyczno Reklamowa Andrzej Gontarz z siedzibą w Katowicach, ul. 1 maja 9/1A NIP: 632-000-74-84 zwany dalej Organizatorem.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Targów Ślubnych są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Targów Ślubnych chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Organizatora lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego Targów Ślubnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu Targów Ślubnych przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Targów Ślubnych w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Organizatora, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Targów Ślubnych, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Targów Ślubnych, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Targów Ślubnych lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Targów Ślubnych jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora. Zgoda nie jest wymagana w następujących przypadkach: a) pobierania treści ze strony w celu informowania o Targach Ślubnych Organizatora, b) pobierania planów i innych dokumentów przez wystawców do własnych celów bez praw do ich publikacji.
 7. Otrzymując dostęp do stron Targów Ślubnych użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 8. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Organizator nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 9. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Organizatora wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
   1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
    1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
    2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Organizator ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.
Biuro Targów Ślubnych

ul. 1 Maja 9/1A, 40-224 Katowice, tel. 32 25 10 500, 603 191 668, e-mail: info@targislubne.pl